Αντιθέσεις – Συνθέσεις για το περιβάλλον στο Free Thinking Zone

Τον τελευταίο καιρό ακούμε όλο και περισσότες φωνές να υψώνονται προς υπεράσπιση του περιβάλλοντος, με όλο το θόρυβο που δικαίως έχει δημιουργηθεί γύρω απ' αυτό. Το περιβάλλον λοιπόν μπαίνει στο επίκεντρο μέσα από μια σειρά ανοιχτών συζητήσεων, Αντιθέσεις-Συνθέσεις, που επιμελείται και συντονίζει η Βασιλική Γραμματικογιάννη. 


Read more